Selecteer een pagina

Privacy policy

De website www.fun-e-wheelz.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door FUN E-WHEELZ (hierna: “FUN E-WHEELZ” of “wij”), statutair gevestigd te Strijen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83386270. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

FUN E-WHEELZ garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren toestemming hiervoor hebben verkregen.

FUN E-WHEELZ verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres en woonplaats
IP-adres

FUN E-WHEELZ bewaart uw gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat FUN E-WHEELZ uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit schriftelijk melden bij FUN E-WHEELZ t.a.v. Adresregistratie, Antonie van Leeuwenhoekstraat 12, 3291 CR Strijen of per e-mail aan info@funewheelz.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Houd er wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt FUN E-WHEELZ niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de autoriteit persoonsgegevens.

Uw gegevens

inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@funewheelz.nl sturen. U kunt dit ook schriftelijk laten weten via: Antonie van Leeuwenhoekstraat 12, 3291 CR Strijen. FUN E-WHEELZ voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Veiligheid opslag van persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. De bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van FUN E-WHEELZ of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Wijzigingen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

Stuur dan een e-mail naar info@funewheelz.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.